Управителният съвет на БАН избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика

На свое заседание на 25 февруари 2021 год. Управителният съвет на Българската академия на науките избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика. Мандатът на новия директор е четири години.

Академик Веселин Дренски е новият директор на Института по математика и информатика при БАН

Академик Веселин Дренски е избран за директор на Института по математика и информатика при БАН на заседание на Управителния съвет на БАН, проведено на 22 февруари 2017 г. Научните интереси на акад. Дренски са в областите комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането. […]

2018-06-12T22:25:03+03:00сряда, 22 февруари 2017|Categories: Новини|Tags: , , |

Материали за избора на директор на ИМИ – БАН

Документи на акад. Веселин Дренски - кандидат за директор на Института по математика и информатика - БАН във връзка с обявения конкурс от  УС на БАН: Автобиография Списък на публикациите Списък на цитатите Програма за управление и развитие на Института по математика и информатика при БАН 2017-2020 година Списък на докторанти и дипломанти на кандидата и тяхната реализация.

2018-04-29T17:48:32+03:00четвъртък, 12 януари 2017|Categories: Новини|Tags: , , |
Go to Top