Отчетна сесия на секция ДУМФ

На 20.12.2023г. в зала 478 на ИМИ ще се проведе ОТЧЕТНА СЕСИЯ на секция ДУМФ 14:00 – 14:15 Чл.-кор. дфн Стойчо Язаджиев: Black hole no-hair theorem for self-gravitating time-dependent spherically symmetric multiple scalar fields 14:14 – 14:30 Доц. д-р Тихомир Вълчев Квазирационални решения на едно интегруемо обобщение на уравнението за феромагнетика на Хайзенберг 14:40 – 14:45 Доц. д-р Александър Стефанов: New type of dNLS equations related to Kac-Moody algebra A2(1) 14:45 – 15:00 Мат. д-р Милен Иванов: contact defects / анализ на данни за американските консули 1776-1865 15:00 – 15:15 Доц. д-р Георги Бояджиев: Пространствено-зависим SEIR модел в епидемиологията.  

2023-12-18T20:07:08+02:00понеделник, 18 декември 2023|Categories: |Tags: |

Годишна отчетна сесия на секция “Алгебра и логика”

Отчетната сесия на секция "Алгебра и логика" за 2023 година ще се проведе на 15 декември от 9:55 часа в зала 578 на ИМИ-БАН и онлайн чрез платформата zoom. Линк към zoom-стаята на сесията: https://us02web.zoom.us/j/88421224798?pwd=UFh4d3hFM2lFN0RZVThEQmRoSVZ6QT09  ПРОГРАМА 9:55 – 10:00 Opening 10:00 – 10:30 Ivan Chipchakov: Diophantine and cohomological dimensions of fields 10:30 – 10:50 Elitza Hristova: Some new results on the GL(n)-module structure of relatively free algebras and applications to noncommutative invariant theory 10:50 – 11:00 Break 11:00 – 11:30 Hristo Iliev: On the Tschirnhausen module of multiple coverings and some applications 11:30 – 11:50 Veselin Filev: A Sampling Approach for Tackling Large-Scale Linear Optimization Problems 11:50 – 11:55 Break 11:55 – 12:15 Marin Genov: Some Aspects of Holomorphy over Finite-Dimensional Commutative Algebras 12:15 – 12:35 [...]

2023-12-12T13:02:12+02:00вторник, 12 декември 2023|Categories: |Tags: |

Годишна отчетна сесия на МЦМН

Oтчетната сесия на Международния център по математически науки (МЦМН) ще се проведе на 15.12. 2023 г. от 13:00 часа в зала 403 на ИМИ-БАН. Програма 13:00-13:15          Oleg Mushkarov, Opening remarks 13:15-13:30           Valdemar Tsanov, On nonconvexity of momentum maps 13:30-13:45           Mikhail Shkolnikov, Exact solutions in harmonic sandpile dynamics 13:45–14:00        Break 14:00-14:15           Andrei Bengus-Lasnier, Computing Milчетна чnor numbers with multiplicities for curves 14:15-14:30           Antoni Rangachev, Flat families of curves 14:30-14:45           Jiachang Xu, Aspects of non-Archimedean geometry 14:45-15:00         Break 15:00-15:15           Maryam Bajalan, Polycyclic and multivariable codes over finite rings 15:15-15:30           Hamed Pejhan, Wigner’s elementary systems in de Sitter spacetime and their holographic interpretation 15:30-15:45         Break 15:45–16:00          Yingdi Qin, Atiyah sequence and Connection on [...]

Годишна отчетна сесия на секция “Математическо моделиране и числен анализ”

Годишната отчетна сесия на секция "Математическо моделиране и числен анализ" ще се проведе на 14.12.2023 - четвъртък, в зала 503 от 10:00 часа. Посвещава се на паметта на проф. дмн Светослав Марков (1943-2023) Програма 10:00 -10:20 Михаил Кръстанов, Маргарита Николова, "A sufficient condition for small-time local controllability" 10:20 -10:40 Петър Рашков, Владимира Суванджиева, "Модел на НЕТоза в ранния стадий на Systhemic Lupus Ertyhematosus" 10:40 -11:00 Ирина Георгиева, Clemens Hofreither, "Computation of polynomial and rational approximations in complex domains" 11:00-11:20 Кафе пауза 11:20- 11:40 Евгения Попова, "Chemical reaction networks in terms of proper and directed intervals" 11:40- 12:00 Иван Бажлеков, "Fractional derivatives in the mathematical modelling II." 12:00- 12:20 Невена Илиева-Литова, "Моделиране на зарядовата зависимост на биологичната активност на линейни антимикробни пептиди" 12:20-12:40 Милен Борисов, Станислав [...]

2023-12-13T10:01:09+02:00понеделник, 11 декември 2023|Categories: |Tags: |

Годишна отчетна сесия на секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

Годишната отчетна сесия на секция Изследване на операците, вероятности и статистика ще се проведе на 19 декември 2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН. ПРОГРАМА Първа част 10:00 - 10:20 Драгомир Неделчев Exploiting the gap between real-world and risk-neutral probability measures 10:20 - 10:40 Христо Сариев Different characterizations of exchangeable measure-valued Pólya urn sequences 10:40 - 11:00 Михаил Кръстанов, Надежда Рибарска Необходими условия за оптималност, използващи мерки за некомпактност 11:00 - 11:20 Цветелин Заевски Относно някои композитни Американски опции 11:20 - 11:40 Марусия Божкова, Николай Янев Многотипни разклоняващи се процеси с нехомогенна имиграция 11:40 - 12:00 Младен Савов Факторизация на Винер-Хопф Втора част 13:00 - 13:20 Пенка Майстер, Асен Чорбаджиев Total progeny of the Negative-Binomial reproduction of particles described by [...]

2023-12-09T15:48:04+02:00събота, 9 декември 2023|Categories: |Tags: |

Годишна отчетна сесия на секция “Математическа лингвистика”

Годишна отчетна сесия на секция „Математическа лингвистика“ при ИМИ-БАН 22.12.2023 г., 10:00 ч. 10:00 - 10:15 Иван Держански, Олена Сирук,от Българските неопределителни местоимения с елемента си и съответствията им в украински език 10:15 - 10:30 Александра Николова, Интерактивно обучение и сериозни игри 10:30 - 10:45 Иван Крачанов, Игровизиран краудсорсинг в помощ на семантичната трансформация на дигиталните библиотеки 10:45 - 11:00 Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев, Дигитална достъпност за хора със специални потребности: проучвания, концепции и модели 11:00 - 11:15 Евгения Николова, Стандарти за дигитализация на културно-историческото наследство и тяхната роля в правната сигурност 11:15 - 11:30 Емануела Митрева, Подходи за персонализация при изучаване на културното наследство 11:30 - 11:45 Десислава Панева-Маринова, Максим Гойнов, Радослав Павлов, Детелин Лучев, CultIS: софтуерна платформа за интелигентно цифрово [...]

2023-12-06T10:39:33+02:00сряда, 6 декември 2023|Categories: |Tags: |

Годишна отчетна сесия на секция “Анализ, геометрия и топология”

Годишната отчетна сесия на секция „Анализ, геометрия и топология“ ще се проведе на 4 декември (понеделник) от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ-БАН. ПРОГРАМА

Годишна отчетна сесия на секция ОМИ

Годишната отчетна научна сесия на секция Образование по математика и информатика ще се проведе на 18 декември 2023 г. от 13:00 ч. в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН. ПРОГРАМА

2023-12-11T13:02:52+02:00вторник, 28 ноември 2023|Categories: |Tags: |
Go to Top