Заповед на директора на ИМИ във връзка с ограничаване на присъствието в института

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната като резултат от епидемията на коронавирус (COVID-19) директорът на ИМИ нарежда: Да се ограничи до минимум присъствието в ИМИ на сътрудниците и администрацията на ИМИ, като при възможност задълженията се изпълняват дистанционно. Ръководителите на административни отдели да направят график за присъствената работа на персонала, като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на отдела и на дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Ако е необходимо, да се намали работното време на канцеларията, библиотеката и другите отдели на ИМИ. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно. Разширява се Заповед № 92/13.03.2020 г., като се въвежда ограничаване на достъпа на всички завръщащи се от чужбина лица и 14-дневен карантинен [...]

2020-03-16T14:53:32+02:00понеделник, 16 март 2020|Categories: Новини|Tags: , |

Важно съобщение: Общото събрание на учените на ИМИ-БАН се отлага

На основание Заповед № I-62/10.03.2020 г. на Председателя на БАН, директорът на Института по математика и информатика при БАН нарежда обявеното заседание на Общото събрание на учените на ИМИ-БАН да се отложи до второ нареждане. На основание т. 20 от Заповедта се препоръчва 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина лица, които са били в засегнатите от COVID-19 райони и страни. Заповедта на акад. Веселин Дренски може да видите тук. Заповед на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски относно предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Заповед на Председателя на БАН относно планирани командировки и посещения в чужбина.

2020-03-14T21:40:26+02:00събота, 14 март 2020|Categories: Новини|Tags: , , |
Go to Top