Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 28 юни 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ПОДХОД НА ПРЕСИЧАЩИТЕ СЕ НУЛЕВИ ЧЕТИРИМЕРНИ ГРАВИТАЦИОННИ КОНУСИ И НОВА ТЕОРИЯ НА GPS МЕЖДУСПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ В ГРАВИТАЦИОННО ПОЛЕ МЕЖДУ ДВИЖЕЩИ СЕ СПЪТНИЦИ ще изнесе Богдан Г. ДИМИТРОВ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Институт за съвременни физически изследвания, НБУ). Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. Ще бъде представен начален вариант на нова теория на междуспътникови GPS комуникации (обмен на електромагнитни или лазерни  сигнали  между движещи се по елиптични орбити в една равнина спътници) с отчитане ефектите на Общата Теория на Относителността, която се [...]