Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 11 октомври 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема БЪЛГАРСКИ ИМЕНА В АНТАРКТИКА: ХРОНОЛОГИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ще изнесе Любомир ИВАНОВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.  Обзор на 1450-те български имена в Антарктика (1989 – 2019) и мястото им в общата антарктическа топонимия, тяхната хронология, класификация по видове географски обекти, етимология, регионално разпределение, най-значими обекти, международна употреба и присъствие в масовата култура.