Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 30 октомври 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Проблем на Наш в пространствата от дъги ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. След кратко въведение в пространствата от дъги и джетове на едно алгебрично многообразие с примери, ще дискутирам теоремата на Наш и ще формулирам проблема на Наш. Ще се спра накратко на основните резултати,  включително контрапримерите в размерност 4 и размерност 3. След като бъде формулиран проблема на Наш за двойки,  ще обясня идеята на решението му за двойки торични многообразия, и като следствие ще бъде получен положителен отговор на проблема на Наш за устойчиво торични многообразия.

2018-10-22T12:06:14+03:00вторник, 30 октомври 2018|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 18 септември 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Съществуване на безбройно много решения на задачи за  р-Лапласови диференциални уравнения от висок ред и  дробни диференциални уравнения ще изнесе Степан Терзиян. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Изучава се съществуването на безкрайно много слаби и класически решения на периодични  задачи за р-Лапласови диференциални уравнения от висок ред. Приложени са вариационен метод и обобщена теорема на Кларк. Разгледани са и задачи на Дирихле за диференциални уравнения от дробен ред. Резултатите са публикувани в статии [1], [2] и [3]. [1] P. Drábek, M. Langerová, S. Tersian, Existence and multiplicity of periodic solutions to one-dimensional p-Laplacian, [...]

2018-09-17T09:46:02+03:00вторник, 18 септември 2018|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 05 юни 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Геодезичен поток, спектър на оператор на Лаплас и квантуване ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В съвместен проект с Д. Грънчаров ние обобщаваме наблюдението на И. Младенов и В. Цанов за връзката чрез квантуване на спектъра на Лаплас и енергиите на геодезичния поток върху сфера за всяко Риманово симетрично пространство от ранг 1. В доклада ще бъдат засегнати и връзките с други области, като например туисторната теория, както и възможните обобщения за произволни симетрични пространства.

2018-05-30T17:04:40+03:00вторник, 5 юни 2018|Категории: |Етикети: , , |
Go to Top