Нашият колега д-р Антони Рангачев от секция Анализ, геометрия и топология спечели грант по програма Мария Склодовска-Кюри с проект на тема Геометрия и топология на особености. Неговото предложение беше високо оценено от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания и получи 96 от 100 възможни точки. Тази година Европейската комисия финансира 11 проекта по теоретична и 14 проекта по приложна математика.

Антони Рангачев получава бакалавърска степен от Масачузетския технологичен институт (MIT) и докторска степен от Североизточния университет (NEU) през 2017 г. под ръководството на Терънс Гафни и Стивън Клейман. Той работи в Института по математика и информатика към Българската академия на науките като стипендиант на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ). Научен съветник е към Международния център за математически науки – София (ICMS–Sofia).

През следващите три години д-р Рангачев ще работи в Математическия институт ,,Жусийо” (IMJ-PRG) в Париж, който е най-големият научно-изследователски център на Франция по теоретична математика. Нашият колегаи ще бъде асоцииран и към Националния център за научни изследвания на Франция (CNRS) и Университета на Париж. В IMJ-PRG д-р Рангачев ще работи със световноизвестния френски алгебричен геометър проф. Бернар Тесие (Bernard Teissier) и неговата група върху Липшицова геометрия на особености, теория на еквисингулярност за криви и повърхнини, инварианти на особености и теория на нормиранията.

Marie Skłodowska-Curie Actions е програма на Европейската комисия, която допринася за върхови постижения в областта на научните изследвания, като индивидуални грантове се дават на изследователи, готови да реализират авангардни научноизследователски и иновационни проекти в Европа и по света, включително в неакадемичния сектор. От 1990 г. програмата подпомага изграждането на европейския капацитет в науката и иновациите като инвестира в дългосрочните кариери на утвърдени изследователи, изгражда и съфинансира докторантски и постдокторантски мрежи и промотира науката сред обществото.