Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите