Вероятностни модели във физиката, метеорология, качество на данни, разклоняващи се процеси.