Обработка на биомедицинска информация, математически методи за извличане на полезен сигнал от фонов шум с висока интензивност