теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика