Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.