Теория на кодирането – граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни – стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.