Полубезкрайна и векторна оптимизация. Изпъкнал анализ.