Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” (ВИХРЕН),
06.02.2023 – 05.02.2024 г.