Достъпност: стандарти и законодателство; документи, софтуер, уеб интерфейси и съдържание; помагащи технологии; хората с увреждания и технологиите; практически приложения.