Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.