Вариационен анализ, оптимизация, оптимално управление