Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.