Байеисов непараметричен анализ, случайни мерки, вероятностни модели базирани на урни, процеси на Леви