Информатично моделиране, модели за предвиждане и гарантиране на качеството на системи за информатично обслужване.