Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.