Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.