Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
21.02.2023 – 20.02.2024 г.