Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” (ВИХРЕН),
01.01.2023 – 31.12.2023 г.