Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
03.05.2023 – 02.05.2024 г.