Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.