Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.