Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.