уравнения на математическата физика, нелинейни диференциални уравнения, математическа икономика.