Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.