Научни интереси: изкуствен интелект, киберсигурност, блокчейн и софтуерни технологии.