Обща топология, функционален анализ, кардиналнозначни инварианти.