Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.