Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.