Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.