Функции на комплексни променливи: конформни изображения, еднолистни функции, специални класове еднолистни функции.