Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.