Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.