Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.