Некомутативна алгебра и приложения за квантови групи, некомутативна геометрия, символни изчисления