Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.