Динамични образователни среди, обучение на учители за работа с динамичен математически софтуер, изследователски подход в обучението по математика