Негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление