Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ),
05.01.2023 – 04.01.2024 г.