Комплексна диференциална геометрия, алгебрична геометрия, анализ върху многообразия.