Устойчивост на нелинейни вълни, нелинейни дисперсивни уравнения, обратна спектрална задача