числените методи за решаване на диференциални уравнения, математически приложения във физиката