На 28 юни 2023 г. (сряда) Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) организира работен семинар HPC for Mathematics and Applications, който е фокусиран върху внедряването на високопроизводителни пресмятания (ВПП) в математиката и нейните приложения. Домакин на събитието е Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките.

С нарастващата нужда от сложни пресмятания в множество области на науката и технологиите, ВПП се превръщат във фокусна точка в изследванията и приложенията. Този семинар ще навлезе в дълбините на математическите приложения на ВПП, изследвайки усъвършенствани алгоритми, иновативни изчислителни техники и казуси от приложения в реалния свят.

Организаторите предоставят платформа за учени и изследователи, които да си взаимодействат, да обменят идеи и да допринасят за растежа на ВПП общността в нашата страна. Семинарът е насочен към учени, изследователи, студенти и специалисти, които се интересуват от перспективите на ВПП в математиката и свързаните с нея области.

Участниците в семинара ще имат възможност да:

  • взаимодействат с водещи експерти в областта на високопроизводителните пресмятания
  • се запознаят с най-новите изследвания и иновации в математическите приложения на ВПП
  • участват в интерактивни сесии и практически семинари
  • изградят професионални връзки с общност от изследователи, представители на академичните среди и професионалисти, споделящи сходни интереси.

Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) предоставя изчислителни ресурси и софтуерни услуги за научни изследвания и иновации от индивидуалните изследователи и съществуващите научни инфраструктури в България, обекти на Пътната карта на научни инфраструктури (НПКНИ).

Основната цел на НЦВРП е осигуряването на стабилни и надеждни услуги по устойчив начин, в дългосрочен план, при максимална гъвкавост, изключителна кооперативност и разбиране на потребителите от различни дисциплинарни области, които поставят специфични за тях проблеми и искат подкрепа за използване на електронната инфраструктура.

Програма на събитието вижте тук. Program Sem Ncvrp2023