Институтът по математика и информатика при БАН, съвместно със Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски” организират Третата международна конференция Дни на математиката в София – Mathematics Days in Sofia (MDS) 2020.

Една от основните цели на конференцията е за събере на едно място български математици и информатици с техни колеги, които работят в чужбина, и да им предостави възможност да представят последните си научни постижения в областта на математиката и информатиката и да набележат насоки за бъдещи изследвания. Заедно с чисто научния аспект на конференцията – обмен на научна информация, друга основна цел е чрез нея да се усилят връзките между математическата колегия в България и представителите на българската математическа диаспора.

Първото издание на MDS бе проведено през 2014 година по инициатива на редица изтъкнати български математици и информатици, работещи у нас и в чужбина. В него взеха участие повече от 300 учени от цял свят. Второто издание на Дни на математиката в София бе организирано през 2017 година и по този начин конференцията се превърна в традиционна среща на българските математици, работещи у нас и в чужбина, с техни колеги от престижни научни центрове от целия свят.

Повече информация за MDS2020 може да откриете на сайта на конференцията.